Kalendář akcí v Černovicích

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Východ a západ slunce

Slunce vychází:04:59

Slunce zapadá:20:55

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 99
TÝDEN: 641
CELKEM: 177917

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Brigády na léto 2015

Také letos dá město Černovice příležitost brigádníkům. Pokud máte zájem o brigádu u města, pošlete prosím email na adresu starosta@mestocernovice.cz s těmito údaji: Jméno, příjmení, kontaktní telefon, email, věk, kdy můžete nebo nemůžete na brigádu jít, pokud máte nějaká oprávnění, tak ta také (řidičák, motorová pila atd..) a jaký typ práce byste chtěli dělat (manuální těžká – zednické práce, dláždění; manuální lehká – sečení, natírání, administrativní). Samozřejmě administrativní práce je minimum, máme zájem hlavně o manuální pracovníky. Minimální věk při nástupu na brigádu je 15 let a zcela určitě se nedostane na všechny.

Plán brigád se dá dohromady ještě před začátkem prázdnin, abyste si mohli léto naplánovat.

Zájemci o brigádu prosím posílejte Vaše přihlášky nejpozději do 14.6.2015. 

Výzva k přihlášení zájemců o výběrové řízení

MĚSTO ČERNOVICE

Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice, IČO 248037
posta@mestocernovice.cz, www.mestocernovíce.cz
tel.: 565492. 102, fax: 565492 109

datová schránka: yb5be4u

Starosta města Černovice vyhlašuje v souladu s § 7 odst, 1 písmo a) zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávních celků a změně některýh zákonů ( dáte jen zákon)

VYBEROVE RIZENI

na obsazení pracovní pozice

TAJEMNÍK, TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOVICE

za dále specifikovaných podmínek

Zaměstnavatel: Město Černovice

Druh práce: tajemník MěÚ Černovice ( vedoucí úřadu)

 • výkon činností dle zákona 128/2000
 • zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců městského úřadu
 • řízení a koordinace všech činností městského úřadu
 • příprava a účast na zasedáních zastupitelstva a schůzích rady města, aj.

Platová třída dle druhu práce: 11 platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nařízení
vlády č. 224/2014 Sb.

Místo výkonu práce: Černovice

 Pracovní poměr:

Na dobu neurčitou se zkušební dobou 3.měsíce


         1. Zákonné požadavky na uchazeče:

(dle § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů)

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České

republice, který ovládá

 • česky jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,

splnění dalších předpokladu podle § 2 a 4 zákona Č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné
prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1.
prosinci 1971,

 • minimálně 3 roky praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do
  funkce:
 • jako vedoucí zaměstnanec, nebo
 • při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu
  samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo
  služebním poměru ke státu, nebo
 • ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě
  uvolněného pro výkon této funkce.

 

2. Další požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání,
 • manažerské, organizační a komunikační schopnosti
 • ekonomické povědomí (práce s rozpočtem organizace)
 • znalost Microsoft Office - Word, Excel, Power point, Internet, e-rnail,
 • řidičský průkaz skupiny "B",
 • výhodou: znalost světového jazyka (AJ, NJ), znalost právních předpisu z oblasti
  veřejné správy a z personální oblasti (262/2006 Sb., 128/2000 Sb. ,312/2002,
  159/2006 Sb., Č. 500/2004 Sb.), zkušenosti s dotačním managementem, organizací
  výběrových řízení, zvláštní odborná způsobilost ve smyslu ustanovení § 21 až 26
  zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění

 

3. Náležitosti přihlášky:

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-Ii o cizího státního příslušníka, telefonní a e-mailový kontakt, datum a podpis uchazeče.

 

4. Povinné přílohy přihlášky:

 1. strukturovaný životopis, obsahující pravdivé údaje o dosavadních zaměstnáních a
  odborných znalostech a dovednostech vč. Případných správních činností,
 2. vlastní Koncepci řízení úřadu - v rozsahu max. pět normo stran, vČ. termínu možného

nástupu,

 1. motivační dopis,
 2. výpis z evidence Rejstříku trestu, ne starší než 3 měsíce
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. čestné prohlášení o splnění podmínek tříleté praxe dle § 5 zákona Č. 312/2002 Sb.,


 o úřednících územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů

 

 1. lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
  některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
  organizacích ČSFR, ČR a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  (neprokazují osoby narozené po 1.12.1971)

 

 1. písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím
  osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně
  osobních, a po celou dobu jeho trvání.

 

S. Způsob podání přihlášky:

Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě a to buď osobně na podatelně
městského úřadu, nebo formou poštovní zásilky na adresu: Městský úřad Černovice, Mariánské
náměstí čp. 718, 394 94 Černovice.

 

Přihláška se podává v zalepené obálce na které bude výrazně uvedeno:

II NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ( tajemník městského úřadu".)

 

Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za doručení přihlášky považuje čas převzetí
pracovníkem města.

 

Přihlášky se podávají do 12.06.2015, 13:00.

 

6. Zodpovídání dotazu:

 

Marie Kuranová., tajemník úřadu města Černovice - telefon 777200252, email
mkuranova@mestocernovke.cz,

 

Bc. Jan Brožek, starosta města Černovice - telefon 776 286416, email
starosta@mestocernovice.cz.

 

7. Předpokládaný termín nástupu:

 

Nejdříve červenec 2015, vlastní nástup možný dle dohody, ale nejpozději 1.9.2015.

 

Bc. Jan Brožek, starosta města Černovice


 

 


 

 

Vyvěšeno dne: 18.5.2015

 

          Sejmuto dne:


 

 

 

 

Město Černovice

 

 

Výběrové řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Černovice

Starosta města Černovice vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

 

 

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

příspěvkové organizace

 

Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace
Bělohrobského 367, 394 94 Černovice

 

 

 

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle zákona

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti.

 

Písemně zašlete:

 • přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail)
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání
 • doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný profesní životopis
 • koncepci rozvoje a řízení školy,
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

 

Další podmínky: ZŠ a MŠ Černovice má k dispozici volný byt v budově školy.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 27.5.2015 na adresu:

Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice.

 

Ředitel bude jmenován v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění účinném k datu jmenování.

 

Obálku označit Konkurs ZŠ a MŠ Černovice – NEOTVÍRAT!

 

 

Vyvěšeno na úřední desku (popř. jiný způsob oznámení) dne: 29.4.2015

 

 

Sejmuto/sňato z úřední desky (popř. jiný způsob oznámení) dne:

 

 

Město Černovice nabízí k využití areál bývalé Ozdravovny vhodnému investorovi

Město Černovice má zájem o využití areálu bývalé Ozdravovny a nabízí jej vhodným zájemcům k prodeji či pronájmu.

Areál se nachází ve východní části města na pozemcích číslo KN st.354KN st.425KN st.426KN 171/8KN 2201KN 2208 a KN 2237, vše v k.ú. Černovice u Tábora.

Celková rozloha pozemků je 30 478 m2, k tomu zastavěná plocha 1962m2.

Pozemek je dle územního plánu plochou veřejného vybavení. Areál není vhodný pro průmyslovou činnost.

Cena za pronájem ani prodej není stanovena, bude závislá na výsledku jednání s investorem.

Areál Ozdravovny

pozice_Ozdravovny_ve_městě

 

Novinky na stránkách a úřední desce:

21. 5. - 6. 6. 2015

Záměr pronájmu pozemků ( travních ploch)-lokalita přeložka

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

21. 5. - 6. 6. 2015

Záměr pronájmu pozemků ( travních ploch)-lokalita židovský hřbitov

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

21. 5. - 6. 6. 2015

Záměr pronájmu pozemků ( travních ploch)-lokalita koupaliště

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

21. 5. - 6. 6. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.5.2015 od 19:00 v hasičské zbrojnici Zahájení: 19.06 hodin Ukončení: 21.35 hodin Dle prezenční listiny přítomno: 9 členů (p. Brožek, p. Charvát, p. Průša, p.

Úřední deskaZobrazit více

20. 5. - 5. 6. 2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/15

M ě s t o Č e r n o v i c e Obecně závazná vyhláška č. 2/15 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 16/2000 o poskytnutí půjček na opravy a modernizaci bytového fondu. I.

Úřední deskaZobrazit více

20. 5. - 5. 6. 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/15

M ě s t o Č e r n o v i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/15 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ...

Úřední deskaZobrazit více

20. 5. - 5. 6. 2015

Záměr prodeje pozemku p.č.2085/35 a p.č. 2085/10 vše v k.ú. Černovice u Tábora

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

20. 5. - 5. 6. 2015

Záměr prodeje pozemku p.č.59/5 a část p.č. 1295/2 vše v k.ú. Dobešov u Černovic

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

18. 5. - 12. 6. 2015

Výběrové řízení na pracovní pozici - tajemník úřadu

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

30. 4. - 2. 6. 2015

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více