Černovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč - Farní charita Kamenice nad Lipou

Město Černovice podle § 10d odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejňuje níže uvedenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace vyšší než 50.000,- Kč; smlouva se zveřejní na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění.

Veřejnoprávní smlouva ze dne 4.5.2021, o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. (631.92 kB)

Datum sejmutí: 6. 5. 2024 Zodpovídá: Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů