Černovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu mezi Obrataní a Černovicemi

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

 

Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov podle ustanovení § 124, odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti právnické osoby Stavby rybníků a.s., IČ 029 51 746, Nerudova 34, 258 01 Vlašim, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou HPN projekt s.r.o., IČ 015 12 595, Obrataň 93, 394 12 Obrataň podané dne 19.7.2023, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Pelhřimov ze dne 13.6.2023, č.j. KRPJ-85417-2/ČJ-2023-161706-DING a po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77, odst. 1, písm. c) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Celá vyhláška ke stažení (pdf). (104.22 kB)

Datum sejmutí: 30. 9. 2023 Zodpovídá: Mgr. Jan Brožek