Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Kalendář akcí v Černovicích

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 17
TÝDEN: 1445
CELKEM: 599836

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice dne 4.4.2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 4.4.2018 od 17:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:            17:03 hod

Ukončení:          18:43 hod

Přítomno:           9 členů zastupitelstva dle prezenční listiny 

(od začátku zasedání starosta Bc. Jan Brožek, místostarosta Michal Charvát, Radek Hůlka, František Průša, Václava Šenoltová, Ing. Jan Šlechta, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek; Ing. Petr Kovanda od 17:04)

Ověřovatelé zápisu: František Průša, Petr Vyhnálek

Zapsala:              Mgr. Jarmila Kořínková

 

Program zasedání:                

1.       Zahájení

2.        Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.        Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.        Schválení programu jednání

5.        Rozpočtové opatření na nákup lihovaru a rozpočtové opatření číslo 3

6.        Srovnání úvěrových možností města Černovice

7.        Nabídky na opravu silnic - pouze k nákupu asfaltového recyklátu, ostatní odloženo

8.        Nabídky na opravu fasády na bývalé škole v Benešově - odloženo

9.        Nabídky na stavbu hřiště v Dobešově

10.      Schválení obecné podoby kupní smlouvy na pozemky Lokálka - odloženo

11.      Revokace usnesení č. 40/18 ze dne 7.3.2018 – prodej parcely č. 2 v projektu Lokálka

12.      Revokace usnesení č. 45/18 ze dne 7.3.2018 – ke zrušení předkupního práva
po dokončení stavby RD na Lokálce

13.      Výpůjčka plynovodu, Lokálka II

14.      Návrh pozemků na směnu za pozemky číslo 2/52 a 1310/71 v k.ú. Dobešov u Černovic

15.      Schválení žádosti o převod pozemku 916/1 v k.ú. Černovice u Tábora

16.      Cesta do partnerského města Biglen ve Švýcarsku

17.      Různé

                                                                          

ad 1)    Zahájení         

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce, na začátku zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

ad 2)     Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Pořízením zápisu z jednání byla pověřena tajemnice MěÚ Mgr. Jarmila Kořínková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni pp. František Průša a Petr Vyhnálek.

Z podnětu pí Šenoltové se přítomní zastupitelé shodli, že hlasování k jednotlivým usnesením bude opět zaznamenáno jmenovitě, na dotaz starosty nikdo nebyl proti. Ing. Šlechta uvedl, že má-li se jmenovité hlasování stát pravidlem, měl by se v tomto smyslu změnit jednací řád, a starosta přislíbil na příště připravit příslušný návrh změny.

Poznámka: před zahájením projednání bodu č. 3 se v 17:04 hod dostavil Ing. Petr Kovanda a počet přítomných členů zastupitelstva se tak zvýšil na 9.

 

ad 3)     Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatelé minulého zápisu p. Hůlka a Ing. Tíkal potvrdili, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva odpovídal průběhu jednání a neměli k němu výhrady.

 

ad 4)     Schválení programu jednání

K programu, který byl předem publikován na úřední desce, starosta uvedl, že bod č. 7 (s výjimkou nákupu asfaltového recyklátu) a bod č. 8 bude přesunut na příští zastupitelstvo vzhledem k tomu, že nebyly k těmto věcem zatím dodány poptávané nabídky na realizaci, a přesunut bude rovněž bod č. 10, kde bylo zjištěno, že návrh obecné podoby kupní smlouvy na pozemky na Lokálce zastupitelům omylem nebyl v materiálech rozeslán, za což se starosta omluvil. V této podobě byl program zastupitelstvem odsouhlasen a projednán.

 

ad 5)     Rozpočtové opatření na nákup lihovaru a rozpočtové opatření číslo 3

Starosta předložil zastupitelstvu na vědomí rozpočtové opatření č. 3 (dílčí změny menšího rozsahu), a dále ke schválení samostatné rozpočtové opatření č. 4, týkající se zařazení prostředků na zaplacení kupní ceny na odsouhlasený nákup areálu lihovaru. Na dotazy zastupitelů vysvětlil starosta, že v kupní ceně není zahrnuta daň z nabytí nemovitých věcí, ta se bude odvádět finančnímu úřadu a činí 4% z kupní ceny, příp. z odhadní ceny dle dispozic finančního úřadu.

 

Usnesení č. 52/18:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 3.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

Usnesení č. 53/18:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 4.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

ad 6)    Srovnání úvěrových možností města Černovice

Starosta zrekapituloval úvěrové nabídky, které zastupitelé obdrželi v písemných podkladech, a dále informoval o reakcích bank na požadavek provozovat ve městě bankomat. Současný provoz bankomatu byl koncem loňského roku náhle ze strany ČSOB zpoplatněn částkou 10.000,- Kč měsíčně, předtím byl bankomat provozován zdarma vzhledem k tomu, že město splácelo ČSOB poskytnutý úvěr. Starosta uvedl, že jde o to, poradit se a případně nasmlouvat úvěrové možnosti pro město do budoucna, za současných stále ještě relativně výhodných úvěrových podmínek, s tím, že čerpat se může a nemusí a případný dluh vznikne nikoliv uzavřením smlouvy, ale až skutečným čerpáním úvěru tj. dle rozhodnutí budoucího zastupitelstva. Otázka provozu bankomatu je sice na pořadu dne, ale ve smyslu tohoto vytvoření budoucích úvěrových možností není souvislost s bankomatem nijak zásadní.

V diskusi ohledně bankomatu navrhl Ing. Šlechta, že by bankomat zrušil, když ve městě je možné už téměř všude platit kartou, a místo toho přispět jednotlivým provozovnám na zavedení platebních terminálů, na kterých v současné době již lze peníze také vybírat. Lidé by si tak mohli formou služby Cashback vybrat až 1500 Kč, což nyní už funguje u pana Dundra. P. Hůlka uvedl, že senioři často ani bankovní kartu nemají a peníze takto nevybírají. Na dotaz Ing. Tíkala informoval starosta o statistice využívání černovického bankomatu, podle Ing. Tíkala jde o čísla srovnatelná např. s Kamenicí nad Lipou. P. Průša prohlásil, že by bankomat měl nadále fungovat i za dotované peníze městem a vše zatím nechat tak jak je, než se naskytne nějaká varianta provozování bankomatu s úvěrem.

Starosta uvedl, že je rozhodně pro zachování bankomatu, a připomněl, jak bylo jeho zavedení pro obyvatele důležité a vítané. Frekvence výběrů to potvrzuje, že bankomat je důležitý. Otázka není postavena tak, že město nemá peníze na platbu za bankomat, zásadnější je ten fakt, že město čekají dvě investice – Mariánské náměstí a Sokolovna, každá za minimálně 20 až 25 milionů a tyto prostředky město nemá. Ani v jednom případě nelze v nejbližší době počítat s dotacemi. Příští zastupitelstvo bude tudíž muset řešit problém, kde získat prostředky na opravu Sokolovny. A současná nabídka ČSOB říká, že když uzavřeme úvěrovou smlouvu, zase nebudeme za bankomat platit nic.

Sám starosta si není jistý, které řešení je nejlepší, chce, aby se o tom zastupitelstvo zodpovědně poradilo a vzalo v úvahu všechna pro a proti. Nechce nezodpovědně zadlužit město, ale naopak dát příštímu zastupitelstvu možnost čerpat peníze na důležité opravy. Rozhodnutí by bylo až na příštím zastupitelstvu po komunálních volbách na podzim roku 2018.

Podle nabídek, které starosta předložil zastupitelům, je splácení i dvou úvěrů ve výši 20 milionů pro město únosné, aniž by došlo k drastickému omezení jiných investic. Splátky by dosahovaly přibližně 3 milionů korun ročně a v současnosti si město může dovolit investovat přibližně 8 milionů korun každý rok, zbylo by tak i na další akce. Zároveň je ale nutné zmínit, že s takovou výší dluhu by se již aktivovala opatření tzv. fiskální odpovědnosti a dluhové brzdy. Ta stanovují mimo jiné povinnost města schvalovat rozpočet vyrovnaný či přebytkový, a zároveň splácet alespoň 820 tisíc korun ročně, což by bylo splněno.

Pí Šenoltová uvedla, že není pro, zadlužit budoucí zastupitelstvo. K tomu vysvětlili p. Charvát a starosta, že smlouva (nebo smlouvy) by zajistila konkrétní úvěrové podmínky, a pokud se nebudou podle ní peníze skutečně čerpat, dluh nevznikne. Na dotazy p. Hůlky a Ing. Tíkala uvedl starosta, že termín pro vyčerpání prostředků z nabízeného úvěru je do konce roku 2019, s případnou možností prodloužení cca o 6 měsíců, a že jednání se vede v tom smyslu, aby nebylo taxativně určeno, že se úvěr musí použít jen na konkrétní akce; již současná úvěrová smlouva zahrnuje kromě náměstí i možnost financování jiných investičních akcí, a o toto by v jednáních o dalším úvěru starosta rovněž usiloval.

Dále starosta uvedl, že důvod, proč nyní uvažovat o uzavření úvěrové smlouvy, jsou především dobré úvěrové podmínky, sice už ne tak výhodné, jako se městu nabízely např. před rokem, ale prognózy celkem jasně směřují k tomu, že sazby se budou ještě dále zvyšovat, takže nyní je situace pořád ještě výhodnější. Město tak riskuje to, že příští zastupitelstvo může čerpat úvěr za výrazně horších podmínek, pokud úrokové sazby porostou tak, jako dosud. Úvěr na Mariánské náměstí je uzavřen s úrokovou sazbou 1,2% a smlouva byla uzavřena na základě nabídky z loňského léta, a již nyní jsou nejlepší nabídky bank 2,83%.

P. Průša uvedl, že situace je složitá, dokud město nezačne úvěr skutečně čerpat, tak by se další úvěrovou smlouvou v podstatě nic neriskovalo. Jestli se úroky zvýší a o kolik, to bohužel nikdo neví. P. Charvát uvedl, že pokud by zastupitelstvo přistoupilo v příštím roce k nějaké masivnější rekonstrukci Sokolovny, bude mít takovou smlouvou jednu připravené finance k využití a může se věnovat vlastnímu zajištění rekonstrukce.

Na dotaz Ing. Tíkala uvedl starosta, že studie na Sokolovnu má být hotová do konce dubna, projektovou dokumentaci by pak firma mohla dodat orientačně do konce června nebo července, tímto termínem si v tuto chvíli není úplně jist. Ing. Šlechta uvedl, že spatřuje nebezpečí v termínu pro ukončení čerpání prostředků ze stávajícího úvěru od České spořitelny. Starosta k tomu uvedl, že s možností půlročního prodloužení čerpání je nyní lhůta pro čerpání tohoto úvěru 2 roky od nynějška. Na dotaz p. Hůlky, jaký je předpoklad, kdy lze začít se stavbou rekonstrukce náměstí, uvedl starosta, že bohužel nelze shánět dodavatele, když zatím není hotová projektová dokumentace.

P. Charvát zopakoval, že schválením možnosti dalšího úvěru se město nezavazuje k jeho skutečnému čerpání, naopak dává tím možnost novému zastupitelstvu k dalšímu rozletu. Proto by byl pro, úvěr si vzít. Pí Šenoltová znovu uvedla, že vzhledem k tomu, že je již krátce před volbami, by nyní pro další úvěr nebyla.

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu jednáním s ČSOB o přípravě úvěru.

Návrh nebyl přijat. Hlasování: pro 2 – proti 6 – zdržel se 1.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

proti

proti

proti

proti

zdržel se

proti

proti

 

ad 7)    Nabídky na opravu silnic

Projednání nabídek na asfaltování Lokálky II, komunikace na Vackově a ulice V Hati bylo v úvodu zasedání odloženo na příště.

Zastupitelstvo projednalo možnost nákupu asfaltového recyklátu od fy Swietelsky, z letošních úprav komuni-kací v Obratani, za cenu cca 200 Kč za tunu včetně dopravy, tuto možnost hodnotili zastupitelé jako výhodnou a odsouhlasen byl nákup 1.000 t.

Pí Šenoltová v souvislosti s komunikacemi připomněla potřebu častějšího čištění svodnic na cestě na Svidník (u Musilových), starosta přislíbil toto zajistit.

Usnesení č. 54/18:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje nákup asfaltového recyklátu v objemu přibližně 1.000 t.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 – proti 1 – zdržel se 0.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

proti

pro

pro

pro

pro

 

ad 8)    Nabídky na opravu fasády na bývalé škole v Benešově 

- vypuštěno z programu, odloženo na příště

 

ad 9)    Nabídky na stavbu hřiště v Dobešově

Zastupitelstvo projednalo tři předložené nabídky. Ing. Šlechta uvedl, že v nabídce fy Agos je vyčísleno i vytýčení a zaměření, což u p. Virčíka není, a pokud by pak toto účtoval pan Virčík jako vícepráce, mohla by být ve výsledku firma Agos levnější. Na dotaz Ing. Tíkala, zda by nebylo možné, aby obyvatelé Dobešova zajistili oplocení hřiště svépomocí s tím, že město by zakoupilo materiál; p. Průša uvedl, že bohužel to nikdo neudělá, a navíc by práci raději svěřil odborníkovi, aby byla provedena dobře.

Pí Šenoltová se dotázala, zda by nebylo někde vhodnější místo pro hřiště, než na návsi. P. Charvát uvedl, že náves je centrum, lidé se tam mají scházet, počítá se s tím, že tam bude živo, a hřiště se tam tedy hodí.

P. Průša doplnil, že dřívější připomínky jednoho z místních chalupářů jsou už vyřízené, hřiště je záležitost na stavební povolení a okolní vlastníci se přitom vyjadřují; hřiště v Dobešově se řeší už skoro 20 let tj. vlastně dvě generace dětí; pokud jde o ceny, ty se i jemu zdají drahé, ale taková je současná realita. Jde i o to, aby bylo bezpečno na silnici, kolem hřiště mají být sítě, aby balóny nelétaly pod auta nebo i za ploty okolních domů. Jinak si myslí, že firmy Agos i MIKOZ považuje pro tuto práci za vhodné, nabídka p. Virčíka mu připadá trochu zmatená, ceny u jednotlivých položek jsou těžko srovnatelné s ostatními.

Starosta navrhl schválit nabídku fy MIKOZ, která nabídla nejnižší cenu (321.272,- Kč bez DPH), tato firma pracovala i na opravě bývalé školy v Benešově; P.Vyhnálek uvedl, že s firmou byla dobrá komunikace. Na dotaz starosty nikdo nevznesl protinávrh.

 

Usnesení č. 55/18:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje jako dodavatele oplocení hřiště v Dobešově firmu MIKOZ s.r.o.

Schváleno 7 hlasy. Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 2.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

zdržel se

pro

 

ad 10)  Schválení obecné podoby kupní smlouvy na pozemky Lokálka

- vypuštěno z programu, odloženo na příště
 

ad 11)  Revokace usnesení č. 40/18 ze dne 7.3.2018 – prodej parcely č. 2 v projektu Lokálka

Zastupitelstvo schválilo změnu usnesení k prodeji parcely č. 2 v projektu Lokálka.

 

Usnesení č. 56/18:

Zastupitelstvo města Černovice revokuje své usnesení č. 40/18 ze dne 7.3.2018 tak, že bod č. 1) tohoto usnesení zní: „1) prodej částí pozemků p. č. 2200/32 a 2200/33 v k.ú. Černovice u Tábora (tj. parcela č. 2 v projektu LOKÁLKA)  za cenu v místě obvyklou 350,- Kč/m2, do spoluvlastnictví Bc. Michaele Kazdové a Bc. Martinu Laudátovi.“

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

ad 12)  Revokace usnesení č. 45/18 ze dne 7.3.2018 – ke zrušení předkupního práva po dokončení stavby RD na Lokálce

Starosta uvedl, že došlo k přečíslování parcel u manželů Vaníčkových v souvislosti s tím, že si nechali zapsat do katastru novostavbu RD, a proto je třeba upravit usnesení ke zrušení předkupního práva města na parcely pod novými čísly.

 

Usnesení č. 57/18:

Zastupitelstvo města Černovice revokuje své usnesení č. 45/18 ze dne 7.3.2018 tak, že bod č. 2) tohoto usnesení zní: „2) uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Černovice k pozemkům p.č. 2085/10 a st. 1070 v k.ú. Černovice u Tábora, vzhledem ke splnění podmínky stanovené v článku III.2 kupní smlouvy ze dne 4.11.2015.“

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

ad 13)  Výpůjčka plynovodu, Lokálka II

Starosta shrnul, že parcely ve II. etapě projektu Lokálka jsou připravené, plynovod je také hotový, zatím je však k němu připojen jen jeden odběratel. Společnost E.ON hodlá plynovod odkoupit, až k němu bude připojeno více zákazníků, a do té doby navrhuje výpůjčku, stejně jako tomu bylo u 1. části Lokálky. Záměr výpůjčky byl předem vyvěšen na úřední desku.

 

Usnesení č. 58/18:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje smlouvu o výpůjčce plynárenského zařízení s firmou E.ON Distribuce, a.s.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

ad 14)  Návrh pozemků na směnu za pozemky číslo 2/52 a 1310/71 v k.ú. Dobešov u Černovic

Starosta uvedl, v návaznosti na minulé jednání, že jde o řešení posledních pozemků, které brání přípravě projektu na kanalizaci v Dobešově. P.Průša za pozemkovou komisi navrhl 3 vytipované pozemky, zastupitelstvo prodiskutovalo možnost nabídnout tyto pozemky církvi na vzájemnou výměnu.

 

Usnesení č. 59/18:

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu dalším jednáním s římskokatolickou farností Černovice o výměně pozemků číslo 2/52 a 1310/71 v k.ú. Dobešov u Černovic za kombinaci pozemků číslo 4, 17 a 15 v k.ú. Dobešov u Černovic.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

ad 15)  Schválení žádosti o převod pozemku 916/1 v k.ú. Černovice u Tábora

Starosta uvedl, že Státní pozemkový úřad souhlasí s převodem tohoto pozemku na město, nyní je tedy třeba odsouhlasit převod v zastupitelstvu.

 

Usnesení č. 60/18:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje bezúplatný převod pozemku číslo 916/1 v k.ú. Černovice u Tábora na město Černovice.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

ad 16)  Cesta do partnerského města Biglen ve Švýcarsku

Starosta informoval přítomné o průběhu příprav na návštěvu Biglenu, uvedl, že Biglen řeší dostatek míst v hostitelských rodinách k ubytování, další podrobnosti uvedl již v podkladech pro jednání zastupitelstva. Předložil zastupitelstvu nabídky na autobusovou dopravu s tím, že u dopravce p. Dvořáka ještě ověří, jak je to s DPH. Počítá se s tím, že účastníci budou na dopravu přispívat 500 – 700 Kč za osobu.

 

Usnesení č. 61/18:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje zajištění autobusové dopravy na návštěvu partnerského města Biglen v ceně do 70.000,- Kč.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

ad 17)  různé
 1. Příspěvek pro střelce

Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu střeleckých závodů v sobotu 31.3.2018 v tělocvičně ZŠ, organizovaných místním SSK Černovice. Uvedl, že byl překvapen perfektní organizací, která dalece překračovala běžnou místní úroveň. Tělocvična byla zaplněná účastníky a návštěvníky, parkování před školou obsazeno do posledního místa, účastníci z různých koutů republiky. Rád by proto ocenil práci, kterou takto SSK opět výborně reprezentoval naše město, poskytnutím mimořádné dotace na činnost SSK.

 

Usnesení č. 62/18:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje dotaci na činnost SSK Černovice ve výši 15.000,- Kč.

Schváleno 7 hlasy. Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 2.

J.Brožek

M.Charvát

P.Vyhnálek

F.Průša

V.Šenoltová

R.Hůlka

J.Šlechta

P.Kovanda

J.Tíkal

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

zdržel se

pro

pro

 

 1. Žádost o zpevnění plochy pro parkování u domu čp. 396

Starosta seznámil zastupitelstvo se včerejší žádostí místních obyvatel o úpravu plochy, kterou chtějí obyvatelé domu využívat k parkování. Přítomní pp. R.Pěnka a Z.Pistulka uvedli, že mají zájem o zpevnění plochy např. zatravňovacími tvárnicemi, nebo jiným způsobem dle možností města. Plochu už nyní využívají k parkování.

P. Charvát navrhl poskytnout na toto něco z asfaltového recyklátu, jehož nákup byl odsouhlasen, pp. Pěnka a Pistulka uvedli, že oni by spíše chtěli zatravňovací tvárnice. Pí Šenoltová uvedla, že zatravňovací tvárnice by byly estetičtější. P. Průša uvedl, že věc se už řešila cca v roce 2012, a vzpomíná si, že byl předpoklad, že inženýrské sítě jsou zde uložené dost mělko. P.Hůlka uvedl, že pokud jsou sítě uložené mělce, tak v tomto místě asi nikdo nepovolí udělat místa pro parkování. Starosta uvedl, že plynové vedení v místě není, ohledně hloubky sítí může věc do příště prověřit; jde o pozemek města a nějak by se tedy k této věci město postavit mělo. P. Vyhnálek navrhl prověřit možnost použití plastové rohože pro zpevnění travních povrchů, je pojezdná a dá se na ní parkovat. Na dotaz, zda jsou obyvatelé domu ochotni se na úpravě plochy nějak podílet, uvedli pp. Pěnka a Pistulka, že některé varianty nejsou obyvatelé sami schopní udělat, probírali i možnost přispět nějak finančně, ale asi by pak ani nebylo zaručeno, že zde budou parkovat jenom oni.

Další projednání věci bylo odloženo na příště s tím, že starosta prověří podmínky, možné způsoby a ceny realizace.

 

 1. Ostatní dotazy a informace
 • p. R.Hůlka uvedl, aby starosta zvážil přesunutí konání zastupitelstva na druhou středu v měsíci a začátek na 18. hodinu; nevyhovuje mu, že některé podklady dostává ještě dodatečně v týdnu před konáním zastupitelstva. Starosta k tomu uvedl, že si nemyslí, že posunem na druhou středu v měsíci by se v tomto smyslu něco vyřešilo. Dodatečné zasílání některých podkladů vyplývá z toho, že ještě např. obdrží další nabídky na poptané práce či služby, které je třeba v zastupitelstvu projednat; operativnosti také příliš neprospívá to, že některým zastupitelům stále nestačí elektronické zasílání, ale požadují dodávání vytištěných podkladů až domů. Ing. Šlechta uvedl, že nesejdou-li se podklady, navrhoval by, aby v takovém případě starosta zastupitelstvo nesvolával, anebo aby se rozhodovalo jen o těch podkladech, které mají zastupitelé k dispozici včas.
 • Na dotaz p. Martina Hůlky, v jakém stavu je řešení cesty u jeho pozemku, uvedl starosta, že s p. Dittrichem věc předjednal a mělo by následovat trojstranné jednání směřující k možné dohodě.
 • p. Vyhnálek vysvětlil ohledně zajištění nabídek na opravu fasády školy v Benešově, že má přislíbenou nabídku, která měla být k dispozici na toto jednání, ale dodavatel mu ji zatím neposlal; pokusí se zajistit do příštího zastupitelstva.

 

Po vyčerpání všech bodů programu včetně příp. dotazů starosta poděkoval přítomným za účast a v 18:43 hod zasedání ukončil.

V Černovicích dne 9.4.2018

Bc. Jan  B r o ž e k ,  v. r.

starosta

 

Zápis byl ověřen ověřovateli zápisu dne:

Ověřili:

František Průša, v. r.   13.4.2018

Petr Vyhnálek, v. r.      11.4.2018


 

Rekapitulace usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 4.4.2018

 

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • rozpočtové opatření číslo 4
 • nákup asfaltového recyklátu v objemu přibližně 1.000 t
 • jako dodavatele oplocení hřiště v Dobešově firmu MIKOZ s.r.o.
 • smlouvu o výpůjčce plynárenského zařízení s firmou E.ON Distribuce, a.s.
 • bezúplatný převod pozemku číslo 916/1 v k.ú. Černovice u Tábora na město Černovice
 • zajištění autobusové dopravy na návštěvu partnerského města Biglen v ceně do 70.000,- Kč
 • dotaci na činnost SSK Černovice ve výši 15.000,- Kč

 

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • rozpočtové opatření číslo 3

 

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu:

 • dalším jednáním s římskokatolickou farností Černovice o výměně pozemků číslo 2/52 a 1310/71 v k.ú. Dobešov u Černovic za kombinaci pozemků číslo 4, 17 a 15 v k.ú. Dobešov u Černovic

 

Zastupitelstvo města Černovice revokuje

 • své usnesení č. 40/18 ze dne 7.3.2018 tak, že bod č. 1) tohoto usnesení zní: „1) prodej částí pozemků p. č. 2200/32 a 2200/33 v k.ú. Černovice u Tábora (tj. parcela č. 2 v projektu LOKÁLKA)  za cenu v místě obvyklou 350,- Kč/m2, do spoluvlastnictví Bc. Michaele Kazdové a Bc. Martinu Laudátovi.“
 • své usnesení č. 45/18 ze dne 7.3.2018 tak, že bod č. 2) tohoto usnesení zní: „2) uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Černovice k pozemkům p.č. 2085/10 a st. 1070 v k.ú. Černovice u Tábora, vzhledem ke splnění podmínky stanovené v článku III.2 kupní smlouvy ze dne 4.11.2015.“

 


konec textu

Vyvěšeno na úřední desku dne:  13.4.2018

Vyvěšeno: 13. 4. 2018

Datum sejmutí: 30. 4. 2018

Zodpovídá: Mgr. Jarmila Kořínková

Zpět