Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Kalendář akcí v Černovicích

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 187
TÝDEN: 2397
CELKEM: 573338

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:53

Slunce zapadá:17:33

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNOVICE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Město Černovice pokročilo v přípravě územního plánu do další fáze a nyní proběhne společné jednání. Na následujících odkazech jsou ke stažení dosavadní části ÚP. 

Společné jednání je neveřejné, veřejné projednávnání bude následovat. 

 

Veřejná vyhláška - společné jednání

SEA - vyhodnocení vlivů na životní prostředí

ÚP Černovice - textová část

ÚP Černovice - výkres základního členění

ÚP Černovice - hlavní výkres

ÚP Černovice - výkres VPS-VPO-asanací

ÚP Černovice - výkres koncepce TI

ÚP Černovice - koordinační výkres

ÚP Černovice - Výkres širších vztahů

ÚP Černovice - Výkres předpokládaných záborů ZPF

 


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNOVICE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na základě schváleného zadání Územního plánu Černovice pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Územního plánu Černovice a vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Černovice na udržitelný rozvoj:
ÚZEMNÍ PLÁN ČERNOVICE
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění Vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění d o r u č e n í návrhu Územního plánu Černovice a vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Černovice na udržitelný rozvoj veřejnosti.
Zastupitelstvo města Černovice na svém jednání dne 2. 5. 2012 usnesení číslo 52/12 schválilo pořízení Územního plánu Černovice včetně místní části Dobešov, Benešov, Střítež, Svatava, Vlkosovice (katastrální území Černovice u Tábora, Benešov, Dobešov u Černovic, Střítež u Černovic, Svatava u Černovic, Vlkosovice).
Dne 24. 7. 2012 požádalo Město Černovice, IČ: 00248037, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov o pořízení územního plánu (dále ÚP) Černovice. Dne 23. 11. 2012 požádalo dopisem Město Černovice přerušení prací na pořizování ÚP Černovice a dne 8. 1. 2015 opětovně požádalo Město Černovice o obnovení prací na pořizování ÚP Černovice.
Zastupitelstvo města Černovice na svém řádném zasedání dne 11. 8. 2016 schválilo zadání ÚP Černovice.
Návrh ÚP Černovice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Černovice na udržitelný rozvoj byl zpracován v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, dle přílohy ke stavebnímu zákonu, dle § 13 a přílohy č. 5 a 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění Vyhlášky č. 458/2012 Sb., a v souladu se schválením Zastupitelstva města Černovice.
Návrh ÚP Černovice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Černovice na udržitelný rozvoj je pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce k nahlédnutí na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby, Pražská 2460, Pelhřimov v úředních dnech (pondělí, středa) a v dalších dnech po dohodě na tel. 565 351 468 (Ing. František Souček).
Návrh ÚP Černovice je vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova – www.mupe.cz – Úřední deska – Město Pelhřimov – Doručování – Společné jednání ÚP Černovice – návrh a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj – veřejnost.
Návrh ÚP Černovice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Černovice na udržitelný rozvoj je trvale vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova – www.mupe.cz – GIS a územní plány – Rozpracované územní plány obcí a změny ÚP – Rozpracované ÚP obcí ORP – Černovice.
Návrh ÚP Černovice je vyvěšen na internetových stránkách Města Černovice – www.mestocernovice.cz
Str. 2
Do 30 dnů ode dne doručení (pozn.: veřejná vyhláška je doručena 15 dnem po vyvěšení na úřední desce) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží (dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel).
Ing. František Souček
vedoucí oddělení územního plánu
Toto oznámení o návrhu Územního plánu Černovice a vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Černovice na udržitelný rozvoj musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Pelhřimov a Městského úřadu Černovice po dobu nejméně 45 dnů.
Návrh ÚP Černovice je vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova – www.mupe.cz – Úřední deska – Město Pelhřimov – Doručování – Společné jednání ÚP Černovice – návrh a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj – veřejnost.
Návrh ÚP Černovice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Černovice na udržitelný rozvoj je trvale vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova – www.mupe.cz – GIS a územní plány – Rozpracované územní plány obcí a změny ÚP – Rozpracované ÚP obcí ORP – Černovice.
Návrh ÚP Černovice je vyvěšen na internetových stránkách Města Černovice – www.mestocernovice.cz
Na úřední desce:
Vyvěšeno dne : …………………….. Sejmuto dne : ……………………..
…………………….. ……………………..
razítko a podpis razítko a podpis
V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne : …………………….. Sejmuto dne : ……………………..
…………………….. ……………………..
razítko a podpis razítko a podpis
Podatelna:
Městský úřad Pelhřimov
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
www.mupe.cz
E-mail: soucek@mupe.cz

Vyvěšeno: 14. 7. 2017

Datum sejmutí: 17. 9. 2017

Zodpovídá: Bc. Jan Brožek

Zpět